fbpx

Zmień język:

Na każdym opakowaniu znajdujemy różne znaki i symbole. Większość z nich to drobne oznaczenia z tyłu opakowania. Często nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, co oznaczają i jakie informacje nam przekazują. Nierzadko są to istotne informacje dotyczące sposobu w jaki dane urządzenie zostało wyprodukowane lub czy spełnia europejskie wymogi dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Znaki ekologiczne umieszczone na opakowaniach produktów dodatkowo zwiększają naszą pewność, że są one przyjazne dla środowiska.

W poniższym artykule znajdziesz podstawowe informacje dotyczące symboli, które najczęściej spotkasz na naszych produktach. Do niektórych z nich dołączyliśmy podstawę prawną, które obliguje nas do umieszczenia danego znaku na produkcie.

 

 

recyklingWstęga Mobiusa

Kształt opisany przez niemieckiego matematyka Augusta Möbiusa i Johanna Benedicta Listinga stał się inspiracją dla wielu znaków, m.in. symbolu recyclingu. Wstęga z trzema charakterystycznymi strzałkami oznacza opakowanie, które nadaje się do przetworzenia i ponownego wykorzystania. Każda ze strzałek symbolizuje poszczególne etapy recyklingu – zebranie, ponowne przetworzenie i wytworzenie kolejnego produktu z odzyskanych materiałów. Wewnątrz wstęgi może się dodatkowo znajdować informacja, jaki procent wykorzystanego do produkcji materiału pochodził z recyklingu. Sporadycznie pojawia się także nazwa materiału, z którego wykonano określony produkt.

 

crossed binSelektywna zbiórka urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Selektywna zbiórka urządzeń elektrycznych i elektronicznychZnak bardzo istotny w kontekście pozbywania się zużytych urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Informuje o tym, że dany sprzęt nie może zostać wyrzucony do zwykłego pojemnika na odpady. Takie produkty zawierają szkodliwe substancje, które mogą być zagrożeniem dla ludzi i środowiska. Elektroodpady należy pozostawiać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Reguluje to ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r. Wyrzucanie elektrośmieci jest nie tylko niebezpieczne dla środowiska, ale grozi także mandatem nawet do 5000 zł. Przez cały rok w sklepach sieci MediaMarkt zużyty sprzęt można zostawiać bezpłatnie, bez względu na jego rozmiary, nawet jeśli nie zakupiło się tam nowego.

 

 


symbol ceCE - Conformité Européenne

Skrót CE pochodzi od francuskiego „Conformité Européenne”, co w polskim przekładzie oznacza po prostu zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej. Znakowanie tym symbolem jest obowiązkowe dla wielu grup produktów sprzedawanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA). Logotyp CE nakładany jest na urządzenia bezpośrednio przez producentów sprzętu elektronicznego i elektrycznego, którzy wcześniej zobowiązani są do przeprowadzenia kontroli zgodności, stworzenia dokumentacji technicznej i podpisania deklaracji zgodności UE. Symbol informuje o tym, że produkt spełnia szereg wymagań dyrektyw UE, które w zależności od urządzenia odnoszą się m.in. do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa elektrycznego (dyrektywa 2006/95/WE), ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (2004/108/WE), ekologicznego projektowania i wydajności energetycznej (2009/125/WE).

 

rohs symbolRoHS - Restriction of Hazardous Substances

RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances) – unijna dyrektywa Restriction of Hazardous Substances (2002/95/EC), z 27 stycznia 2003 roku, wprowadzona w życie 1 lipca 2006 roku. Dyrektywa ta została transponowana do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 roku (Dz.U. z 2007 r. Nr 69, poz. 457). Celem wprowadzenia dyrektywy jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych. W pierwotnym brzmieniu dyrektywa ta była połączona z dyrektywą WEEE[1], jednak w wyniku prac legislacyjnych Komisji Europejskiej dyrektywy te rozłączono od siebie. Dyrektywa RoHS obejmuje swoim działaniem ograniczenia na etapie produkcji we wprowadzaniu substancji niebezpiecznych w elektronice, natomiast WEEE[1] odpowiada za odpowiednią zbiórkę i utylizację produktów elektronicznych, traktowanych jako odpady. Zamysłem ustawodawców było, aby dyrektywy odzwierciedlały czas życia produktów, do których się odnoszą. Dyrektywa RoHS nie jest dyrektywą "nowego podejścia" (ang. new approach), tzn. towary nie wymagają ogólnego systemu oceny zgodności (oznakowania CE). W dniu 8 czerwca 2011 Parlament Europejski przyjął zmienioną dyrektywę ws. ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - ROHS 2011/65/UE, która weszła w życie 3 stycznia 2013 r., zastępując dyrektywę 2002/95/WE. Nowy ROHS jest już oparty na zasadach obowiązujących dla dyrektyw nowego podejścia, które uwzględniają tzw. Nowe Ramy Prawne Decyzji (WE) 768/2008.

 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką plików cookies.