Sunda CA-1045

Sunda Gaming Mouse

The Sunda mouse is equipped with 7 programmable buttons. Two keys located on the side panel allow you to freely change the values of the defined parameters. Above the clickable scroll are buttons for changing the DPI. The large main buttons are comfortable and their use does not cause a feeling of fatigue even after several hours of continuous “clicking”. Impressive backlighting is provided by TrueRGB technology.

SKU: MY-G-CAC-107 Categories: , Tags: ,

Sunda CA-1045

Gamingowa myszka Sunda

Myszka Sunda jest wyposażona w 7 programowalnych przycisków. Dwa klawisze umieszczone na bocznym panelu pozwalają na swobodną zmianę wartości zdefiniowanych parametrów. Nad klikalną rolką umieszczono przyciski służące do zmiany DPI. Duże przyciski główne są wygodne i ich użytkowanie nie powoduje uczucia zmęczenia nawet po kilku godzinach ciągłego „klikania”. Efektowne podświetlenie zapewnia technologia TrueRGB.

SKU: MY-G-CAC-107 Categories: , Tags: ,