Serval CA-1048

Serval wireless mouse

Can a gaming mouse be wireless? Naturally! The lack of lag, advanced optical sensor and excellent design, will make you instantly like it. The mouse is equipped with 6 programmable buttons. Two keys located on the side panel allow you to freely change the values of defined parameters. Above the clickable roller, a single button is placed for changing the DPI. Its position prevents accidental pressing while playing. The large main buttons are comfortable and their use does not cause a feeling of fatigue even after several hours of continuous “clicking”. Impressive backlighting is provided by TrueRGB technology.

SKU: MY-G-CAC-110 Categories: , Tags: ,

Serval CA-1048

Bezprzewodowa myszka Serval

Czy myszka gamingowa może być bezprzewodowa? Naturalnie! Brak opóźnień, zaawansowany sensor optyczny oraz doskonały design, sprawi, że od razu przypadnie Ci do gustu. Mysz jest wyposażona w 6 programowalnych przycisków. Dwa klawisze umieszczone na bocznym panelu pozwalają na swobodną zmianę wartości zdefiniowanych parametrów. Nad klikalną rolką umieszczono pojedynczy przycisk służący do zmiany DPI. Jego pozycja zapobiega przypadkowemu naciśnięciu podczas gry. Duże przyciski główne są wygodne i ich użytkowanie nie powoduje uczucia zmęczenia nawet po kilku godzinach ciągłego „klikania”. Efektowne podświetlenie zapewnia technologia TrueRGB.

SKU: MY-G-CAC-110 Categories: , Tags: ,