Raccoon CA-1042

Raccoon Gaming Mouse

The mouse is equipped with 8 programmable buttons. Located on the side panel, they allow you to freely change the values of the defined parameters. A single button for changing the DPI is placed above the roller. Its position prevents accidental pressing while playing. Large main buttons are comfortable and their use does not cause a feeling of fatigue even after several hours of continuous “clicking”. The element used for scrolling the screen with a built-in button, the so-called “scroll” can serve as a model for the competition.

SKU: MY-G-CAC-056 Category: Tags: ,

Raccoon CA-1042

Gamingowa myszka Raccoon

Mysz jest wyposażona w 8 programowalnych przycisków. Umieszczone na bocznym panelu pozwalają na swobodną zmianę wartości zdefiniowanych parametrów. Nad rolką umieszczono pojedynczy przycisk służący do zmiany DPI. Jego pozycja zapobiega przypadkowemu naciśnięciu podczas gry. Duże przyciski główne są wygodne i ich użytkowanie nie powoduje uczucia zmęczenia nawet po kilku godzinach ciągłego „klikania”. Element służący do przewijania ekranu z wbudowanym przyciskiem, czyli tzw. „scroll” może służyć za wzorzec dla konkurencji.

SKU: MY-G-CAC-056 Category: Tags: ,