Puma CA-1047

Puma gaming mouse

Surprise your colleagues with the striking backlighting on the entire surface of the Puma mouse. This striking rodent is equipped with 7 programmable buttons. Two keys located on the side panel allow you to freely change the values of the defined parameters. The large main buttons are comfortable and their use does not cause a feeling of fatigue even after several hours of continuous “clicking”. Impressive backlighting is provided by TrueRGB technology.

SKU: MY-G-CAC-109 Categories: , Tags: ,

Puma CA-1047

Gamingowa myszka Puma

Zaskocz swoich kolegów efektownym podświetleniem na całej powierzchni myszki Puma. Ten efektowny gryzoń jest w 7 programowalnych przycisków. Dwa klawisze umieszczone na bocznym panelu pozwalają na swobodną zmianę wartości zdefiniowanych parametrów. Duże przyciski główne są wygodne i ich użytkowanie nie powoduje uczucia zmęczenia nawet po kilku godzinach ciągłego „klikania”. Efektowne podświetlenie zapewnia technologia TrueRGB.

SKU: MY-G-CAC-109 Categories: , Tags: ,