Moromi CA-1046

Moromi Gaming Mouse

Moromi mouse is equipped with up to 8 programmable buttons. Three keys located on the side panel allow you to freely change the values of the defined parameters. An additional “Fire” button on the side is sure to come in handy for many gamers. The large main buttons are comfortable and their use does not cause a feeling of fatigue even after several hours of continuous “clicking”. Impressive backlighting is provided by TrueRGB technology.

SKU: MY-G-CAC-108 Categories: , Tags: ,

Moromi CA-1046

Gamingowa myszka Moromi

Myszka Moromi jest wyposażona aż w 8 programowalnych przycisków. Trzy klawisze umieszczone na bocznym panelu pozwalają na swobodną zmianę wartości zdefiniowanych parametrów. Dodatkowy przycisk “Fire” na boku na pewno przyda się wielu graczom. Duże przyciski główne są wygodne i ich użytkowanie nie powoduje uczucia zmęczenia nawet po kilku godzinach ciągłego „klikania”. Efektowne podświetlenie zapewnia technologia TrueRGB.

SKU: MY-G-CAC-108 Categories: , Tags: ,