Marbled CA-1061

Marbled Gaming Mouse

The Marbled mouse is equipped with 7 programmable buttons. Two keys located on the side panel allow you to freely change the values of the defined parameters. Above the clickable roller there are buttons for changing the DPI. Their position prevents accidental pressing while playing. The large main buttons are comfortable and their use does not cause a feeling of fatigue even after several hours of continuous “clicking”. Impressive backlighting is provided by TrueRGB technology.

SKU: MY-G-CAC-114 Categories: , Tags: ,

Marbled CA-1061

Gamingowa myszka Marbled

Myszka Marbled jest wyposażona w 7 programowalnych przycisków. Dwa klawisze umieszczone na bocznym panelu pozwalają na swobodną zmianę wartości zdefiniowanych parametrów. Nad klikalną rolką umieszczono przyciski służące do zmiany DPI. Ich pozycja zapobiega przypadkowemu naciśnięciu podczas gry. Duże przyciski główne są wygodne i ich użytkowanie nie powoduje uczucia zmęczenia nawet po kilku godzinach ciągłego „klikania”. Efektowne podświetlenie zapewnia technologia TrueRGB.

SKU: MY-G-CAC-114 Categories: , Tags: ,