Manul CA-1044

Manul Gaming Mouse

The Manul mouse is equipped with 7 programmable buttons. Three keys located on the side panel allow you to freely change the values of the defined parameters. An additional “Fire” button on the side is sure to come in handy for many gamers. The large main buttons are comfortable and their use does not cause a feeling of fatigue even after several hours of continuous “clicking”. Impressive backlighting is provided by TrueRGB technology.

SKU: MY-G-CAC-106 Categories: , Tags: ,

Manul CA-1044

Gamingowa myszka Manul

Myszka Manul jest wyposażona w 7 programowalnych przycisków. Trzy klawisze umieszczone na bocznym panelu pozwalają na swobodną zmianę wartości zdefiniowanych parametrów. Dodatkowy przycisk “Fire” na boku na pewno przyda się wieu graczom. Duże przyciski główne są wygodne i ich użytkowanie nie powoduje uczucia zmęczenia nawet po kilku godzinach ciągłego „klikania”. Efektowne podświetlenie zapewnia technologia TrueRGB.

SKU: MY-G-CAC-106 Categories: , Tags: ,