Korat CA-1063

Gaming mouse Korat

Korat mouse is equipped with 6 programmable buttons. Two keys located on the side panel allow you to freely change the values of the defined parameters. Above the clickable roller there is a button for changing the DPI. The large main buttons are comfortable and their use does not cause a feeling of fatigue even after several hours of continuous “clicking”. Impressive backlighting is provided by TrueRGB technology.

SKU: MY-G-CAC-116 Categories: , Tags: ,

Korat CA-1063

Gamingowa myszka Korat

Myszka Korat jest wyposażona w 6 programowalnych przycisków. Dwa klawisze umieszczone na bocznym panelu pozwalają na swobodną zmianę wartości zdefiniowanych parametrów. Nad klikalną rolką umieszczono przycisk służący do zmiany DPI. Duże przyciski główne są wygodne i ich użytkowanie nie powoduje uczucia zmęczenia nawet po kilku godzinach ciągłego „klikania”. Efektowne podświetlenie zapewnia technologia TrueRGB.

SKU: MY-G-CAC-116 Categories: , Tags: ,