Irbis CA-1037

Irbis gaming mouse for MMOs

The mouse is equipped with 17 programmable buttons. Located on the side panel, they allow you to freely change the values of the defined parameters. Above the scroll wheel there are buttons for changing the DPI. The large main buttons are comfortable and their use does not cause a feeling of fatigue even after several hours of continuous “clicking”.

SKU: MY-G-CAC-025 Category: Tags: ,

Irbis CA-1037

Gamingowa myszka Irbis do MMO

Mysz jest wyposażona w 17 programowalnych przycisków. Umieszczone na bocznym panelu pozwalają na swobodną zmianę wartości zdefiniowanych parametrów. Nad rolką umieszczono przyciski służące do zmiany DPI. Duże przyciski główne są wygodne i ich użytkowanie nie powoduje uczucia zmęczenia nawet po kilku godzinach ciągłego „klikania”.

SKU: MY-G-CAC-025 Category: Tags: ,