Iberian CA-1043

Iberian Gaming Mouse

The Iberian mouse is equipped with 7 programmable buttons. Two keys located on the side panel allow you to freely change the values of the defined parameters. Above the clickable roller there are buttons for changing the DPI. The large main buttons are comfortable and their use does not cause a feeling of fatigue even after several hours of continuous “clicking”. Impressive backlighting is provided by TrueRGB technology.

SKU: MY-G-CAC-105 Categories: , Tags: ,

Iberian CA-1043

Gamingowa myszka Iberian

Myszka Iberian jest wyposażona w 7 programowalnych przycisków. Dwa klawisze umieszczone na bocznym panelu pozwalają na swobodną zmianę wartości zdefiniowanych parametrów. Nad klikalną rolką umieszczono przyciski służące do zmiany DPI. Duże przyciski główne są wygodne i ich użytkowanie nie powoduje uczucia zmęczenia nawet po kilku godzinach ciągłego „klikania”. Efektowne podświetlenie zapewnia technologia TrueRGB.

SKU: MY-G-CAC-105 Categories: , Tags: ,