Chilean CA-1062

Chilean Gaming Mouse

The mouse is equipped with 7 programmable buttons. Two keys located on the side panel allow you to freely change the values of the defined parameters. Above the clickable scroll is a single button used to change the DPI. Its position prevents accidental pressing while playing. The large main buttons are comfortable and their use does not cause a feeling of fatigue even after several hours of continuous “clicking”. Striking backlighting is provided by TrueRGB technology.

SKU: MY-G-CAC-115 Categories: , Tags: ,

Chilean CA-1062

Gamingowa myszka Chilean

Mysz jest wyposażona w 7 programowalnych przycisków. Dwa klawisze umieszczone na bocznym panelu pozwalają na swobodną zmianę wartości zdefiniowanych parametrów. Nad klikalną rolką umieszczono pojedynczy przycisk służący do zmiany DPI. Jego pozycja zapobiega przypadkowemu naciśnięciu podczas gry. Duże przyciski główne są wygodne i ich użytkowanie nie powoduje uczucia zmęczenia nawet po kilku godzinach ciągłego „klikania”. Efektowne podświetlenie zapewnia technologia TrueRGB.

SKU: MY-G-CAC-115 Categories: , Tags: ,