Caracal II CA-1031

Great quality at a super price!

Reach for Caracal II, a mouse that can boldly stand up to the “rodents” of the most popular brands most often chosen by gamers. Against the background of competing products of similar functionality and class. CA stands out with a really attractive price

SKU: MY-G-CAC-014 Category: Tags: ,

Caracal II CA-1031

Świetna jakość w supercenie!

Sięgnij po Caracal II, myszkę, która śmiało może stanąć w szranki z „gryzoniami” najpopularniejszych marek najczęściej wybieranych przez gamerów. Na tle konkurencyjnych produktów o zbliżonej funkcjonalności i klasie. CA wyróżnia się naprawdę atrakcyjną ceną

SKU: MY-G-CAC-014 Category: Tags: ,